AIC Congrés Barcelona 2016

Resum de feines fetes per al 47è Congrés i l’Assemblea General de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica celebrat l’any 2016 a Barcelona.