Ajuntament de Barcelona

Des de 1985 realitzo gràfiques institucionals molt diverses per a l’Ajuntament de Barcelona: exposicions, actes institucionals, portes obertes, comunicació per a districtes i barris, festes populars…
Tot i la varietat d’encàrrecs, sempre hi busco un tret característic i diferencial que doni personalitat i visibilitat a tota la comunicació gràfica que he anat fent al llarg del temps.